De kunst van het loslaten; de wendbare organisatie

Wendbaarheid, agile organiseren en een ‘agile organisatie zijn’, zijn ‘trending topics’. In 2002 publiceerde ik met een collega een boek hierover en in 2014 een column in het vakblad Management en Consulting. In dit artikel, wat hieronder attached is, worden drie kernvaardigheden toegelicht. Dit zijn enkele vaardigheden die nodig zijn om een organisatie zo in te richten om ervoor te zorgen dat ze wendbaar zijn. Om zo flexibel in te kunnen spelen op verwachte en onverwachte toekomstige ontwikkelingen. Deze column is geschreven voor een speciale editie voor het vakblad Management en Consulting, over de gemeentelijke organisatie.

Publicatiedatum: januari 2014

mc-quarterly-2014-nr-1