Gezocht: een opvolger

16 juli: note: Vacature voor deze positie is ondertussen in ver gevorderd stadium ingevuld

 

In verband met het aftreden van C. Bastiaansen (zomer 2018) wegens beëindiging van de maximale zittingsduur (van 2 keer 4 jaar), zoekt het Bestuur van het Verzetsmuseum Amsterdam een nieuw lid voor haar Dagelijks Bestuur.

Daarvoor is bijgaand profiel opgesteld. Het profiel sluit aan bij, en is iets specifieker dan de Statuten en de bijbehorende ‘Reglementen en profielen directie en bestuur’. Deze zijn opvraagbaar.

Tijdens de eerstvolgende vergadering wordt er een lijst gemaakt van mensen die gevraagd kunnen worden. Weet je iemand die aansluit bij dit profiel? Laat het dan weten aan mij via het telefoonnummer: 06-24225305.

Het profiel vind je hier:Profiel Bestuurssecretaris Verzetsmuseum Amsterdam